ترجمه من برای امتحان زبان

He has to consider many different things such as the story and the scenario, the dialogue and the action, the camera-work, and lighting. Finally, he has to get them all combined into a motion picture.

  His assistants - the cameraman, the make-up artist, and several others - are all helping him in his task. The Director has told his chief cameraman in what part of the camera set up, adjusted an focused by his assistants. An assistant brings in new film and the chief cameraman has the camera loaded with it. The actors are on the set. The set is a large apartment, expensively furnished.

  The director tells the actors, for the last time, what the action is going to be and how he wants to have it performed. He is quite satisfied with the rehearsals he has had already. The actors take up their positions.

  The cameraman gets the camera focused on the scene.  

  The man in charge of the lighting has the set lit up with the necessary lights. The chief technician has two microphones hidden out of sight of the camera. These are to catch the words of the actors.

In the recording room the Director of Sound gets the recording apparatus adjusted to record the dialogue between the actors.

The chief cameraman has the electric current turned on. The current is needed to drive the motors of the cameras. Everything is ready for the shooting of the scene.

  Now the Assistant Director gets the studio door shut. A buzzer signals that the scene is going to be shot. The Director's voice calls out, "Silence! Get ready! " A green light comes on. A board, giving the details of the scene and shot number, is held before the camera. The camera is switched on. The board is then removed, leaving the camera focused on the actors. This is the moment when the action begins.

The whirr of the camera indicates that the shooting of the scene is taking place.

  The leading actor speaks his line. "Cut! " shouts the director. The camera stops. All look around in surprise. The Director angrily tells the make-up artist to fix the actor's beard.

Instinctively the actor's hand goes up to his chin. The beard is not there! He hurriedly (quickly) gets it fixed by the make-up artist.

  The shooting of scene 10 –Shot 12 begins again. The action and dialogue continue without (stopping) interruption,. "Cut! " shouts the Director. "What's wrong this time?" asks an angry actor who has been on the set for two whole hours. "There's nothing wrong. It's perfect," smiles back the director, Everyone sighs with relief.

 

17c فیلم برداری در یک فیلم

هیجان در استودیوی فیلمبرداری موج می زند. آنها در حال فیلمبرداری برای یک صحنه از فیلم «مسیر قدرت» هستند.  کارگردان همراه با یک تیم از کارشناسان فنی هست.  کار او دشوار است.  او باید خلاق باشد، اما در همان زمان او باید مزه رضایت ذائقه عمومی را داشته باشد.  
او بسیاری از موارد مختلف از جمله داستان و سناریو، دیالوگ و حرکت، کار دوربین ، نور و...  باید در نظر داشته باشد در نهایت، او باید همه موارد را برای ترکیب در یک تصویر متحرک استفاده کند.

دستیاران او -- فیلمبردار، گریمور، و چندین نفر دیگر -- همه به او در این کار کمک می کنند.  

کارگردان به مسئول فیلمبرداریش گفت که دوربین را در چه قسمتی راه اندازی و متمرکزشده باشند همراه با دستیارانش.

دستیار در باز آوری فیلم جدید کمک می کند و مسئول فیلمبرداری باید دوربین لود شده با آن.  

بازیگران در صحنه هستند.  صحنه آپارتمان های مرتفع، گرانقیمت مجهز است.  
  کارگردان می گوید به بازیگران ، برای آخرین بار، آنچه را که باید انجام دهند و چگونه او می خواهد آن را انجام دهند.  او در حال حاضر با توجه به تمرین نمایش کاملا راضی است.  بازیگران را موقعیت خود را می گیرند.  
  فیلمبردار با دوربین متمرکز(فوکوس شده) شده بر صحنه آماده است.  
  
کسی که مسئول نورپردازی است با چراغ های روشن مورد نیاز آماده است.  تکنسین ارشد دارای دو میکروفن دور از چشم دوربین پنهان است.  اینها منتظر شنیدن دیالوگ ها از بازیگرانند.  
در اتاق ضبط  صدابردار دستگاه های ضبط را برای ضبط گفتگوهای بین بازیگران تنظیم می کند.  
مسئول گروه فیلمبرداری آماده است تا جریان الکتریکی وصل کند. جریان مورد نیاز برای روشن کردن موتور برای دوربین ها.  همه چی ز برای صحنه فیلم برداری آماده است است.  
  اکنون دستیار کارگردان در استودیو را می بندد.   یک سیگنال زنگ (که در صحنه هست) برای اعلام فیلم برداری آماده است.

کارگردان صدا می زند، «سکوت! آماده!» یک چراغ سبز در می آید.  یک گروه ، جزئیات صحنه و تعداد شات، قبل از روشن شدن دوربین را اعلام می کند.  

دوربین روشن است.  عوامل پشت صحنه مخفی می شوند، حرکت دوربین متمرکز شده روی بازیگران است

این لحظه زمانی است که حرکت آغاز می شود.  
غیژغیژ کردن دوربین نشان می دهد که فیلمبردای  صحنه در حال وقوع است.  
  بازیگر پیشرو صحبت خود را شروع می کند.  

«کات!» صدای کارگردان.  دوربین متوقف می شود.  همه با تعجب به اطراف نگاه کن.  کارگردان با عصبانیت به گریمور می گوید تا ریش بازیگر را درست است.  
به طور غریزی دست بازیگر می رود تا چانه اش.  ریش وجود ندارد!  او با عجله (سریع) بوسیله گریمور درست می شود.  
  فیلمبرداری از سکانس 10 تا سکانس12 دوباره آغاز می شود.  بازی و دیالوگ
 بدون (توقف) وقفه ادامه  دارد ،   «کات!»صدای کارگردان.   «باز چه مشکلی است؟» بازیگر عصبانی  می پرسد که مجموعه ای به مدت دو ساعت تمام میشده است.   «هیچ مشکلی وجود ندارد. این عالی است»، لبخند کارگردان ، ناله  همه با آسودگی خاطر. 

/ 0 نظر / 35 بازدید