واکنش شما به کارنامه فرزندتان چگونه است؟

واکنش شما به کارنامه فرزندتان چگونه است؟

 

کارنامه که رو می شود...

 

سال تحصیلی  به پایان رسید. شور وهیجان ناشی از امتحانات فرونشست و بچّه ها نتیجه ی زحمات خود را در برگه ای به نام کارنامه مشاهده می کنند. وقتی فرزند شما کارنامه اش را به خانه می آورد شما با یک آزمایش واقعی روبه رو می شوید. در این باره عکس العمل والدین در مقابل کارنامه تحصیلی فرزندشان متفاوت است. عده ای ممکن است بی تفاوت و عده ای کاملا حساس باشند. چرا که واکنش شما ممکن است یک مباحثه خانوادگی به وجود آورد که او را از مدرسه و هر چه به آن وابسته است متنفر کند.یا ممکن است او را تشویق کندکه تلاش بیشتر کند و به دنبال یادگیری بیشتر برود. بعضی مواقع هم کارنامه در دست والدین به اسلحه ای برای دشنام و سرکوب بچّه ها تبدیل می شود و کارنامه هایی که نمرات 20 دارند پیش همسایه به عنوان تایید و سربلندی گردانده می شوند. اما کارنامه باید پلی به رضایت بیشتر و کارایی بیشتر بچّه باشد. در این مقاله نیز سعی شده کارنامه تحصیلی و بروز عکس العمل مناسب و مطلوب با فرزندان به هنگام ارایه کارنامه و یا  نمرات امتحانی بررسی شود.

 

اولین برخورد با کارنامه :        

    اولین مساله این است که برای نتایج امتحانی فرزندان خود ارزش قایل باشید و ملاحظه کارنامه فرزندان را مهم بشمارید  حتی سعی داشته باشید یک یک دروس را مورد توجه قرار دهید و درباره ی هر نمره و هر درس مکث کنید و آنها را با ترم های گذشته مقایسه کنید.تا او دریابد که شما امتحانات او را مهم تلقی می کنید.

 

 

 

اما در مورد دانش آموزان ناموفق :

هنگامی که کودک با گلوی پر از بغض و چشمان  انباشته از اشک و دست های لرزان کارنامه خود را که گویای عدم موفقیت ( تجدیدی یا مردودی)  است به منزل می آورد قبول داریم که مشکل ترین لحظه های پدر ومادر آغاز می شود. والدین احساس می کنند کودکشان یک سال عمر خود را همراه با مخارج گزافی که پدر و مادر برای او کرده اند از دست داده است. اما باید پذیرفت که این لحظات از مهم ترین و حساس ترین زمان زندگی آنان است. رفتار وعکس العمل آنان می تواند مساله آفرین و یا سرنوشت ساز باشد. اما والدین آگاه باید به جای پرخاشگری و تنبیه با متانت و خویشتنداری رفتار کنند و به عبارت دیگر به علل شکست فکر کنند و  بکوشند که علل شکست را بررسی و نسبت به رفع اسباب و عوامل آن اقدام کنند و سرنوشت خوبی برای فرزندان خود رقم زنند.

 

سخن آخر این که ...

 

موضعی که والدین در این ارتباط اتخاذ خواهند کرد مهم و سرنوشت ساز است . در مواردی ممکن است ما نسنجیده عمل کنیم و در نتیجه عوارضی برای کودک پدید آوریم که آثارش مادام العمر در آنان باقی بماند و عوارضی برای کودک پدید آوریم.برخی والدین ممکن است در حین مشاهده کارنامه به گونه ای سرد وخشن رفتار کنند کودک در آن ساعات شاید واکنشی نشان ندهد ولی خاطره ی آن صحنه برای همیشه در ذهن کودک باقی خواهد ماند و یا کسانی را داریم که راز موفقیت یا شکست خود را طی مدت عمر به این مسئله وابسته دانسته اند.

                                  

منبع :  محمدی، صابر – روزنامه جام جم، ش 2306

 

  

تایپ و تلخیص : افشین پاآهو

/ 0 نظر / 28 بازدید